• Български
  • English

За нас

Опростени решения за ефективна енергия

 

Нашата история!

Солери е основан от екип от инжинери с над 30 години опит в областта на енергетиката. Богатият опит и знания в областта на диспечерството, генерирането, дистрибуцията и търговията с енергия са в основата на иновативните решения.

Това е основата за да предложим решения на предизвикателствата в енергийния сектор, които биха могли да подобрят начина, по който уползотворяваме слънчевата енергия, как я разпределяме и с каква ефективност.

Какво сме постигнали?

Имаме над 20 години опит с бизнес развитие, включително първата частна топлинна компания на биомаса, създавайки първото цялостно CRM решение за търговия с енергия (както електрическа, така и термална).

Нашите цели?
  • Да предложим по-добри начини за доставяне на чиста и достъпна енергия с максимална ефективност.
  • Да създадем продукти, съобразени с най-високите енергийни стандарти, но опростени и лесни за ползване.
  • Да дадем възможност на хората да контролират системата чрез умни устройства
  • Да изградим надеждни продукти, които са ядрото на бизнеса на нашата компания.
Нашият подход?

Опростени решения за ефективна енергия

Слънчевата енергия може да бъде много по- ефективна, надеждна и лесна за използване. Ние се стремим да подобрим достъпността и управлението на слънчевата енергия.