PVT колектори за комбинирано производство на топлина и електричество

По-голямата част от абсорбираната соларна радиация от фотоволтаика се конвертира в топлина (около 65-75%), като резултат се повишава температурата на клетките. Този ефект от своя страна, намалява тяхната електрическа ефективност. 

Инсталирани фотоволтаиците върху фасада или наклонен покрив намаляват термичната загуба поради термичния протектор поставен на задната страна на самия панел. 

Този нежелан ефект може да се избегне частично от PVT хибридния колектор чрез полагането на подходящ екстрактор на топлина с помощта на циркулация на течността, въздух или вода, които да задържат електическата ефектичност на задоволително ниво. 

Разделяме PVT колектора на две групи: 

Остъклен – допълнително стъкло върху PV панела, което произвежда повече термична мощност

Неостъклен – без допълнително стъкло върху панела, което произвежда повече електрическа мощност