• Български
  • English

За кооперации

Generic placeholder image

Платформа за споделяне за
по-висока ефективност на потреблението

Web платформа помага на потребителите да заявят тяхното потребление и да се използва напълно капацитета на системата чрез споделяне.

Индивидуалните потребители могат да изберат какво да консумират и кога да го консумират интрадей или ден напред.
Ако дадено домакинство няма да потребява енергията, която панелите ще генерират, те могат да намалят своята квота, за да бъде използвана от други потребители в системата.

По този начин капацитетът на цялата система е пълен и не се губи енергия, която остава непотребена.

Системата автоматично генерира прогноза за времето за количеството слънцегреене и очакваната продукция на енергия от панелите.