• Български
  • English

Технологии

Ключът към успеха на нашия старт-ъп е да предостави надеждни начини за използване на слънчевата енергия ефективно от крайни потребители, общества, бизнеси и компании за пренос на енергия. Това е възможно благодарение на технологичните подобрения, които направихме за да постигнем достъпен и ефективен процес по генериране, контролиране и дистрибуция на енергия.


Соларни Панели

Добрите спецификации на соларните панели са основата на The Solery Solar Eco System. Ние направихме подобрения, които правят панелите по-лесни за производство и много по-ефективни.
Технически спецификации.

Софтуер и контрол

The Solery Solar Eco System е комбинация от оптимизиран хардуер и мониторингови възможности, които заедно допринасят за ефективността на цялата инсталация.
Виж повече за това.

Патенти и инт. право

Регистрирано интелектуално право RCD 002552257 за дизайн на слънчеви колектори
Патент апликация No 111837/07.10.2014 за високо температурни слънчеви колектори
Апликация за полезен модел No 2863/07.10.2014 за високо температурен соларен колектор