• Български
  • English

Нашите панели


Основни характеристики:
Размер - 2×0,75 m3;
Ефективна повърхност - 1м2;
Ген. мощност max - 650W;
Тежест max - 12кг.;

Спецификации:
Оптимална ориентация към слънцето - средно 8 ч на ден
Работна температура - от -20 до 125 С
Защита от прегряване
Висока ефективност чрез концентрация на слънчевата ирадиация 20%
Хоризонтално слънчево проследяване – 25 % по-висока ефективност
Панелите могат да работят независимо или да се интегрират в системи
Производството се базира на стандартни и конвенционални материали. Няма специфични нестандартни изисквания