• Български
  • English

Солери е сред най-добрите иновативни старт-ъпи в категорията Соларна енергия


Нашият Опит

Солери е основан от екип от инжинери с над 30 години опит в областта на енергетиката. Богатият опит и знания в областта на диспечерството, генерирането, дистрибуцията и търговията с енергия са в основата на иновативните решения.
Виж повече.

Защо го Правим

Съществуват няколко основни предизвикателства, които се стремим да разрешим. Най- основните от тях са:
- Ниската ефективност на Соларната термална енергия и високият и потенциал
- Скъпите и сложни системи за проследяване на слънцето у панела и трудния монтаж на покривите на сградите

Нашето Решение

Решението, което разработихме - The Solery Solar Eco System - (SSES):
Соларна термална система с патентовани и ефективни слънцево проследяващи механизми и  IaaS / SaaS за дистрибутиране в енергийната мрежа.
Виж повече.